Wczytuję dane...
ZWROTY I REKLAMACJE

JEŚLI TOWAR PAŃSTWU NIE ODPOWIADA I CHCĄ GO PAŃSTWO ZWRÓCIĆ

Naszym celem jest Państwa maksymalne zadowolenie. Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo zadowoleni, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, wiadomość e-mail) adres: In Design, ul. Malwowa 37 A, 60-175 Poznań, e-mail: kontakt@designforhome.pl

Mogą Państwo skorzystać również z dołączonego, gotowego wzoru odstąpienia od umowy, Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą przysługującego prawa przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu pełną otrzymaną płatność, w tym koszty dostarczenia do Państwa rzeczy. Zwrot środków zostanie zrealizowany przelewem na wskazany rachunek bankowy. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prosimy o odesłanie do nas rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt odesłania produktu do siedziby naszej firmy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

TOWAR JEST USZKODZONY - CHCĄ GO PAŃSTWO REKLAMOWAĆ

Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność, jeżeli sprzedawany towar ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów art. 5561 - 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej jako „Kodeks cywilny”). Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia towarów Klientowi.

PROCEDURA REKLAMACJI

W przypadku wady towaru, Klient jako zgłaszający żądanie powinien sprecyzować swoje roszczenia przysługujące mu z mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego. Zgłaszając roszczenie Klient powinien odesłać wadliwy towar wraz z opisem przedmiotu reklamacji (np. na załączonym formularzu zgłoszenia reklamacji) oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy, tj. In Design, ul. Malwowa 37 A, 60-175 Poznań. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń, co stanowi przepis art. 5615 Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie, uznaje się, że roszczenia Klienta uznał on za zasadne. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o istotnej wadzie produktu, np. kiedy obniżona cena produktu była spowodowana określoną usterką. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale produkt można zareklamować, jeśli ujawni się w nim inna usterka, wcześniej nieznana Klientowi. W przypadku jeśli złożona reklamacja nie została uwzględniona, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy. W takiej sytuacji Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W przypadku takiego rozwiązania należy zgłosić się do instytucji przed którą będzie toczyć się postępowanie z wnioskiem o mediację lub rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

Szanowni Klienci informujemy, że w dniach 18 - 21.10 Dział Obsługi Klienta oraz nasz Showroom będą NIECZYNNE. W tym czasie nie będziemy również realizować wysyłek. Realizację zamówień rozpoczniemy od wtorku 19.10. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zespół DesignForHome.pl

Okazje.info
Pobieranie danych...